Nadchodzące zmiany:

W chwili obecnej nie jest znana dokłada data wejścia w życie nowych przepisów.

Osoby, które odbiorą dokument na nawych zasadach będą objęte nowelizacją przepisów. Lista zmian jakie czekają na młodych kierowców jest długa i kosztowna.

Do czego młodzi kierowcy będą zobowiązani?

  • 2 lata ograniczeń w „okresie próbnym”
  • Obowiązkowy teoretyczny kurs doszkalający oraz obowiązkowe szkolenie praktyczne
  • Dodatkowe limity prędkości
  • Zakaz podejmowania pracy jako kierowca przez 8 miesięcy
  • Zielony listek przez 8 miesięcy
  • Możliwe przedłużenie okresu próbnego decyzją starosty i/lub cofnięcie uprawnień
  • Dwuletni okres próbny będzie obowiązywał również piratów drogowych

Łączny dodatkowy koszt dla przyszłego kierowcy to kwoty od kilkuset do nawet kilkutysięcy złotych.

2 lata ograniczeń:
Okres próbny obejmie osoby, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B. Okres próby będzie trwał 2 lata. Czas jego obowiązywania będzie liczył się od dnia, w którym kierowca odbierze dokument prawa jazdy.

Obowiązkowy teoretyczny kurs doszkalający oraz obowiązkowe szkolenie praktyczne:
Kursy teoretyczne będą prowadziły WORDy i będą one trwały 2 godziny. Z kolei praktyczne szkolenia będą prowadziły ODTJ. Czas szkolenia to 1 godzina. Kursy i szkolenie będą odpłatne. Wysokość opłaty za kurs wyniesie 100 zł., zaś za szkolenie 200 zł. Oba trzeba będzie zaliczyć między 4. a 8.  miesiącem od dnia odebrania prawa jazdy, zaświadczenia o odbytym kursie i szkoleniu będzie trzeba przedstawić właściwemu staroście do 8 miesiąca od otrzymania prawa jazdy. Jeżeli termin ten zostanie przekroczony starostwa wyda decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy. Odebranie dokumentu będzie możliwe po okazaniu zaświadczeń oraz „uiszczeniu opłaty administracyjnej”.

Dodatkowe limity prędkości
Młody kierowa nie będzie mógł przed upływem 8 miesiąca okresu próbnego przekraczać prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej.

Zakaz podejmowania pracy jako kierowca przez 8 miesięcy:
W tym czasie młody kierowca nie będzie mógł również podejmować pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kat. B i osobiście wykonywać działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu takim pojazdem. Odpada więc praca w charakterze dostawcy pizzy czy kuriera.

Zielony listek:
Samochód, którym będzie się poruszał kierowca poddany okresowi próbnemu będzie musiał zostać oznakowany z tyłu i z przodu okrągłą nalepką, na której na białym tle znajdzie się zielony liść klonowy. Taki symbol trzeba będzie posiadać na samochodzie przez pierwszych 8 miesięcy i to niezależnie od tego, czy kierowca będzie poruszał się swoim, czy też cudzym autem.

Przedłużenie okresu próbnego:
Okres próbny będzie można nie tylko kilkakrotnie powtarzać w trakcie całej swojej kariery za kółkiem. W pewnych sytuacjach będzie on również podlegał wydłużeniu na podstawie decyzji starosty. Będzie to możliwe w razie, gdy w trakcie jego trwania kierowca popełni dwa wykroczenia stwierdzone w tym okresie mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sądu. W takiej sytuacji okres próbny ulegnie obowiązkowo przedłużeniu o 2 lata. Jeżeli starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień, to kierowca w takim przypadku będzie musiał ponownie podejść do kursu oraz egzaminu na prawo jazdy!!!

 Nie tylko dla niedoświadczonych:
Dwuletni okres próbny będzie obowiązywał również kierowców, którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny. Jeśli jednak w ciągu 5 lat od zakończenia kursu kierowca znów przekroczy 24 punkty, będzie musiał ponownie podejść do egzaminu na prawo jazdy.

W chwili obecnej nie jest znana dokłada data wejścia w życie nowych przepisów.

 

Informacja telefoniczna

Miejsce szkolenia:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

Andrzej Kaczmarek

Kilińskiego 18

63-100 Śrem

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kaczmarek - Kalisz

Masz pytania? Zostaw nam Twój numer - oddzwonimy!

4 + 11 =