Szkolenie BHP

W skrócie szkolenie BHP ma uświadomić pracownikom zasady organizacji miejsca pracy zgodnego z obowiązującymi normami bezpieczeństwa, oraz pomóc w zmniejszeniu ryzyka wystąpienia wszelkich zagrożeń życia oraz zdrowia.

Świadomość niebezpieczeństw, jakie mogą pojawić się w trakcie wykonywania prac i codziennych obowiązków jest podstawą w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

Obowiązek zaznajomienia pracownika, który nie posiada wiedzy i kwalifikacji z przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Kodeksem pracy spoczywa na każdej polskiej firmie. Ważnym elementem wykonywanych obowiązków jest świadomość pracownika, ale i pracodawcy, o możliwych zagrożeniach i niebezpieczeństwach.

To po stronie pracodawcy leży dopilnowanie obowiązku szkoleń BHP. Niedostosowanie się do odgórnych zaleceń może nieść ze sobą bardzo poważne konsekwencje zarówno finansowe, jak i prawne.

Celem szkolenia BHP jest uświadomienie pracownikom zasad organizacji bezpiecznego miejsca pracy oraz zminimalizowanie zagrożeń z nią związanych

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno – biurowych

Co jaki czas?

Szkolenie okresowe pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Dla kogo?

Dla pracowników wykonujących prace biurowe i pracujących przed monitorem komputera. Powinni je przejść pracownicy administracyjno-biurowi każdej branży, zarówno ci pracujący w szkołach, placówkach publicznych, prywatnych firmach, korporacjach.

Program szkolenia obejmuje między innymi:

 • ocenę zagrożeń związanych z wykonywaną pracą
 • kształtowanie pracy zgodnie z warunkami BHP
 • postępowanie w razie zaistnienia wypadku

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Co jaki czas?

Szkolenie okresowe dla pracowników wykonujących pracę na stanowiskach robotniczych muszą być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 3 lata. Jednakże w przypadku prac o szczególnym zagrożeniu, nie rzadziej niż na rok.

Dla kogo?

Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz na stanowiskach robotniczych, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne. To właśnie ta grupa pracowników jest szczególnie narażona na wypadki podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Program szkolenia obejmuje między innymi:

 • Zapoznanie się pracowników z zasadami BHP
 • Zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych
 • Przyswojenie metod przeciwdziałania wypadkom

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych

Szkolenie okresowe dla kadry inżynieryjno – technicznej

Co jaki czas?

Szkolenie okresowe dla osób pracujących na stanowiskach inżynieryjno-technicznych powinno być przeprowadzanie nie rzadziej niż co 5 lat.

Dla kogo?

Dla pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby.

Program szkolenia obejmuje między innymi:

 • Oceny zagrożeń w trakcie wykonywania pracy
 • Tworzenia stanowisk pracy w oparciu o zasady BHP
 • Sposobów usuwania lub minimalizowania zagrożeń występujących w pracy

Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych

Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Co jaki czas?

Szkolenie okresowe kadry kierowniczej powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż co 5 lat.

Dla kogo?

Dla właścicieli firm, prezesów, dyrektorów lub osób kierujących grupą pracowników, mowa tu np. o brygadzistach, mistrzach itp..

Program szkolenia obejmuje między innymi:

 • Oceny zagrożeń i ryzyka wynikających z zagrożeń występujących w czasie pracy
 • Ochrony pracowników przed powyższymi zagrożeniami
 • Tworzenia warunków pracy wykluczających ryzyko wystąpienia zagrożeń

Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych

Jeśli masz pytania, albo nie znalazłeś na naszej stronie interesującego Ciebie kursu zadzwoń do nas.

Nie masz czasu na telefon? Zostaw nam Twój numer - oddzwonimy.

2 + 5 =

Aktualności z działu BHP

Bądź z nami na bieżąco i zobacz co u nas słychać.

Wszystkie najnowsze informacje dotyczące BHP, szkoleń BHP.

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.