Kursy i szkolenia

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i podniesienia kwalifikacji, zdobycia uprawnień z OSZ Kaczmarek.

Kurs adr, adr cysterna, kurs konwoju zwierząt, kurs na wózek widłowy, obsługa podestów oraz kursy dla kierownika i opiekuna kolonii. Prawdopodobnie możemy przeproawdzić kurs, który Ciebie interesuje.

Kurs podstawowy ADR

Kurs podstawowy – składa się z 24 godzin zajęć  (+1 godzina ćwiczeń na każde 5 osób)

Kurs podstawowy uprawniający kierowców do przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas, za wyjątkiem klasy 1 (materiały wybuchowe) i klasy 7 (materiały promieniotwórcze).
Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończony 21 rok życia oraz posiadanie prawa jazdy. Kurs zwany „podstawowym”, gdyż w celu zdobycia dalszych uprawnień (na cysterny czy klasy 1 i 7) wymagane jest ukończenie w pierwszej kolejności tego kursu.
Okres ważności wydanego świadectwa wynosi 5 lat.


Kurs kończy się egzaminem państwowym, składanym przed komisją z Urzędu Marszałkowskiego.
Egzamin polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 30 pytań. Warunkiem zaliczenia egzaminu i otrzymania uprawnień jest prawidłowa odpowiedź na co najmniej 20 pytań.

Warunki udziału:

 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • ukończony wiek 21 lat

cena szkolenia : 400zł

Kurs specjalistyczny ADR cysterny

Kurs specjalistyczny zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach trwa 16h

Kurs specjalistyczny może zostać przeprowadzony po zakończeniu kursu podstawowego lub równocześnie z nim.
Kurs z zakresu przewozu ładunków niebezpiecznych cysternami uprawnia do przewozu ładunków cysternami wszelkich klas, za wyjątkiem klasy 1 i 7.
Egzamin państwowy będzie dodatkowo obejmował część specjalistyczną składającą się z 18 pytań (min. 12 odpowiedzi prawidłowych).

Warunki udziału:

 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • ukończony wiek 21 lat
 • ukończony kurs podstawowy

cena szkolenia : 350zł

Przewóz materiałów niebezpiecznych I, VII

Przewóz materiałów niebezpiecznych klasy I i VII –  kurs składa się odpowiednio z 12h godzin dla każdej klasy.
Klasa pierwsza to materiały wybuchowe, klasa VII materiały promieniotwórcze związku na bardzo duże niebezpieczeństwo szkolenie z tych klas zostało wydzielone z kursu podstawowego.


Egzamin państwowy będzie dodatkowo obejmował część specjalistyczną składającą się z 15 pytań (min. 10 odpowiedzi prawidłowych)

Warunki udziału:

 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • ukończony wiek 21 lat
 • ukończony kurs podstawowy

cena szkolenia : 350zł

Kurs konwoju i transportu zwierząt

szkolenie skierowane jest dla konwojentów transportu zwierząt. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami dotyczącymi ochrony, dobrostanu zwierząt, prawidłowego traktowania i transportu drogowego zwierząt. Program szkolenia pozwala na praktyczne poznanie problematyki transportu zwierząt w sposób zgodny z zaleceniami przepisów zarówno polskich jak i Unii Europejskiej o ochronie zwierząt.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistę z zakresu nauk weterynaryjnych.

Szkolenie kończy się wydaniem licencji przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Cena szkolenia: 200zł

Kurs obsługi wózka jezdniowego (wózka widłowego) z bezpieczną wymiana butli gazowej

Celem kursu jest przygotowanie przyszłych operatorów do pracy przy obsłudze wózków jezdniowych. W naszych ośrodkach szkoleniowych posiadamy wózki widłowe wiodących producentów, które są cały czas dostępne dla kursantów. Są to wózki kategorii I WJO, II WJO, III WJO. 

Absolwent otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu,
 • zezwolenie na kierowanie wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym,
 • zaświadczenie dot. bezpiecznej wymiany butli.

Warunki udziału:

 • badanie lekarskie
 • ukończony wiek 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowego

cena szkolenia: 500zł

Obsługa podestów ruchomych wiszących i masztowych

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu, składanego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi podestów ruchomych wiszących i masztowych.

Warunki udziału:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora podestów ruchomych wiszących i masztowych, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

cena szkolenia: 600zł, (cena nie obejmuje egzaminu UDT w wysokości 152zł)

Czas trwania szkolenia:

Program szkolenia przewiduje 35 godz. zajęć w tym 10 godzin zajęć praktycznych.

Egzamin:

Po ukończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed Komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Kategorie zaświadczeń kwalifikacyjnych:

IIP Podesty ruchome:

 • wiszące
 • masztowe
 • stacjonarne

Obsługa podestów ruchomych przejezdnych

 

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu, składanego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi podestów ruchomych przejezdnych.

 

Warunki udziału:

 

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora podestów ruchomych przejezdnych, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

  cena szkolenia: 600zł, (cena nie obejmuje egzaminu UDT w wysokości 152zł)

  Czas trwania szkolenia:

  Program szkolenia przewiduje 40 godz. zajęć w tym 10 godzin zajęć praktycznych.

  Egzamin:

  Po ukończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed Komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

  Kategorie zaświadczeń kwalifikacyjnych:

  IP Podesty ruchome przejezdne:

  • wolnobieżne
  • samojezdne montowane na pojeździe
  • przewoźne

  Operator żurawi przenośnych- HDS

   

  Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu, składanego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacji uprawniających do eksploatacji żurawi przenośnych klasy II Ż.

   

  Warunki udziału:

   

  • ukończone 18 lat;
  • stan zdrowia uprawniający do prac z zakresu objętego kursem, udokumentowany stosownym zaświadczeniem wydanym przez lekarza diagnostę medycyny pracy

  cena szkolenia: 600zł, (cena nie obejmuje egzaminu UDT w wysokości 152zł)

  Czas trwania kursu:

  Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych i 12 godzin lekcyjnych praktycznych (I godz. lekcyjna= 45 min.)

  Egzamin:

  Po ukończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed Komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

   Kurs opiekuna kolonijnego

   Kurs opiekuna kolonijnego skierowany jest do wszystkich tych, którzy planują podjąć pracę  wychowawcy na koloniach dla dzieci i młodzieży.

   Celem szkolenie jest przekazanie wiedzy pedagogicznej zgodnie z programem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

   Ukończenie kursu daje możliwość legalnego i zgodnego z prawem zatrudnienia o charakterze opiekuna kolonijnego we wszystkich placówkach dla dzieci i młodzieży oraz miejscach takich jak kolonie, obozy, wczasy dziecięce czy sportowe.

   cena szkolenia: 150zł

   Po zakończonym szkoleniu wystawiane jest Zaświadczenie ukończenia kursu wychowawcy kolonii na wzorze zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

   Na kurs wychowawcy kolonijnego może przystąpić każda zainteresowana osoba.

   Pamiętać należy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, pracę w charakterze wychowawcy wypoczynku może podjąć osoba, która:

   • nie była karana,
   • ukończyła 18 lat,
   • posiada co najmniej średnie wykształcenie.

   Kurs kierownika kolonii

   Kurs na kierownika kolonii skierowany jest do wszystkich tych, którzy planują podjąć pracę  na koloniach dla dzieci i młodzieży w charakterze kierownika. Szkolenia umożliwia pozyskanie uprawnień do prowadzenia wypoczynków wczasów, w których organizowane są rozmaite kolonie oraz obozy dziecięce.

   Wiedza, zdobyta na kursie kierownika wypoczynku, pozwoli na skuteczne zarządzanie ośrodkiem, który z uwagi na liczne kolonie w okresie wakacyjnym, będzie miejscem często odwiedzanym przez dzieci i młodzież.

   cena szkolenia: 180zł

   Po zakończonym szkoleniu wystawiane jest Zaświadczenie ukończenia kursu kierownika wypoczynku na wzorze zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

   Należy również pamiętać, że kurs kierownika kolonii jest tożsamym szkoleniem określanym często również jako kurs kierownika wycieczek.

   Na kurs wychowawcy kolonijnego może przystąpić każda zainteresowana osoba.

   Pamiętać należy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, pracę w charakterze wychowawcy wypoczynku może podjąć osoba, która:

   • nie była karana,
   • ukończyła 18 lat,
   • posiada co najmniej średnie wykształcenie,
   • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych.

   Jeśli masz pytania, albo nie znalazłeś na naszej stronie interesującego Ciebie kursu zadzwoń do nas.

   Nie masz czasu na telefon? Zostaw nam Twój numer - oddzwonimy.

   8 + 11 =

   Aktualności z działu kursy i szkolenia

   Bądź z nami na bieżąco i zobacz co u nas słychać.

   Znajdziesz tutaj informacje na temat bieżących kursów, szkoleń.

   kurs podstawowy ADR

   kurs ADR 23.02.2018r.
   zapisy do 22.02.2018r.

   kurs podstawowy ADR

   kurs ADR 09.02.2018r.
   zapisy do 08.02.2018r.

   kurs podstawowy ADR

   kurs ADR 26.01.2018r.
   zapisy do 25.01.2018r.