Prawo jazdy

Prawo jazdy to dokument wydawany przez odpowiednie organy państwowe potwierdzający uprawnienia jego posiadacza do prowadzenia pojazdów silnikowych. Tak mówi nam definicja, w praktyce powiedzieć można, że niejednokrotnie prawo jazdy jest jednym z, jeśli nie najważniejszym dokumentem, a prowadzenie pojazdów podstawową umiejętnością życia codziennego.

Rewolucja w prawo jazdy!!! Nowe obowiązki dla kierowców!!!

Lista obowiązków jest długa i kosztowna!!!

 • Okres próbny
 • Dodatkowe kursy i szkolenia
 • Ograniczenia prędkości
 • Zakaz pracy zarobkowej jako kierowca
 • Zielony listek
 • Możliwe przedłużenie okresu próbnego
 • Możliwe cofnięcie uprawnień – ponowny kurs prawa jazdy

Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument.

W okresie próbnym kierowca będzie zobowiązany odbyć między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, kurs teoretyczny i praktyczne szkolenie. Młody kierowca na kurs teoretyczny będzie musiał udać się do WORDu  i za 2 godziny szkolenia zapłacić 100zł, na część praktyczną do ODTJ i za 1 godzinę szkolenia zapłacić 200zł. Zaświadczenia ukończenia kursu i szkolenia zanieść do starostwa przed upływem 8 miesięcy od odbioru prawa jazdy. Jeżeli termin ten zostanie przekroczony starostwa wyda decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy. Odebranie dokumentu będzie możliwe po okazaniu zaświadczeń oraz „uiszczeniu opłaty administracyjnej”.

 

Przez pierwsze 8 miesięcy: kierowca będzie musiał prowadzić pojazd oznakowany zielonym listkiem, nie zależnie od tego do kogo dany pojazd należy. W tym okresie nie będzie mógł przekroczyć prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej. Dodatkowe ograniczenia to zakaz podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy kat. B i osobiste wykonywanie działalności gospodarczej polegające na kierowaniu takim pojazdem. Odpada więc praca w charakterze dostawcy pizzy czy kuriera.

 

Jeżeli w trakcie trwania okresu próbnego kierowca popełni dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone mandatami karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów starosta wydłuży okres próbny o kolejne 2 lata. W takim wypadku kierowca będzie zobowiązany przejść badania psychologiczne oraz kurs reedukacyjny. W rezultacie cała procedura szkoleń, kursów, ograniczeń prędkości oraz zielonego listka rozpocznie się od nowa.

 

Jeżeli kierowca popełnieni w okresie próbnym trzy wykroczenia lub jedno przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji starosta cofnie mu uprawnienia, co w konsekwencji spowoduje, że osoba taka będzie musiała ponownie podejść do kursu na prawo jazdy, a następnie egzaminu. W rezultacie okres próbny będzie liczony od nowa.

 

„Starzy kierowcy” też będą musieli mieć się na baczności!!! Jeżeli kierujący pojazdem przekroczy 24 pkt karne zostanie skierowany na kurs reedukacyjny. Koszt kursu ma wynieść 500zł Na odbycie kursu będzie miał miesiąc. Kierowca będzie musiał również „uiścić w starostwie opłatę administracyjną”. Ponowne przekroczenie 24 punktów karnych w przeciągu 5 lat spowoduje cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami. Skutkiem cofnięcia będzie ponowne podejście do kursu na prawo jazdy i egzaminu. Taki kierowca objęty zostanie okresem próbnym.

 

Nowe przepisy to dodatkowe koszty od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Zmiany wchodzą w życie 4 czerwca 2018r.

Zapisz się na kurs i zdobądź prawo jazdy jeszcze na starych zasadach.

 

Prawo Jazdy:

Na przestrzeni lat prawo jazdy stało się dokumentem powszechnym, niezbędnym wręcz do codziennego funkcjonowania. Posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami znacznie ułatwia nam życie, umożliwia przemieszczanie się, bycie niezależnym. Zdobycie prawa jazdy nie jest niemożliwe, jednak sam egzamin może powodować duży stres.

Dlatego tak istotnym jest wybór odpowiedniej szkoły jazdy. To jakie szkoła jazdy oferuje szkolenia, jak wygląda kurs prawa jazdy może w znaczącym stopniu wpływać na wynik egzaminu. Najlepiej wybrać firmę oferującą kurs prawa jazdy z doświadczoną kadrą.

Ważnym elementem szkolenia jest teoria. Bez niej zdanie testów bywa problematyczne. Ważne jest więc, aby wybrać szkołę, w której wykłady są prowadzone rzetelnie.

Ogarnięcie teorii to połowa sukcesu: poznaje się zasady jakie potrzebne są do poruszania się po drogach, co ułatwia zdanie egzaminu teoretycznego oraz poruszanie się pojazdem. O wiele łatwiej jeździć samochodem znając przepisy.

Nauka jazdy samochodem, motocyklem oprócz poznania z zasadami jakie panują na egzaminie rzeczywiście i rzetelnie powinna nauczyć nas poruszania się pojazdem silnikowym.

Szkoła jazdy powinna kłaść nacisk na bezpieczeństwo i umiejętności, dlatego uważamy, że prawo jazdy w Śremie najlepiej zrobić u Kaczmarka.

Każda osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem, może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy albo pozwolenia. Podejść do egzaminu najwcześniej 1 miesiąc przed osiągnięciem wieku wymaganego, a sam dokument odebrać najwcześniej w dniu urodzin.

Prawo jazdy może otrzymać osoba która:

 • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;
 • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
 • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii.

Ponadto osoba ubiegająca się o prawo jazdy musi potwierdzić przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawić zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy.

Prawo jazdy, z wyjątkiem prawa jazdy kategorii T, uprawnia do kierowania określonym w nim pojazdem w ruchu międzynarodowym, wyjątek występuje wtedy, gdy władze danego państwa wymagają, aby kierowca posiadał międzynarodowe prawo jazdy.

Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane za opłatą przez starostę, na podstawie krajowego prawa jazdy na okres 3 lat. Okres jego ważności nie może jednak przekraczać terminu ważności krajowego prawa jazdy.

Jeśli masz pytania, albo nie znalazłeś na naszej stronie interesującego Ciebie kursu zadzwoń do nas.

Nie masz czasu na telefon? Zostaw nam Twój numer - oddzwonimy.

13 + 13 =

Prawo jazdy kategoria A

Nauka jazdy motocyklem może stać się fajną przygodą, doświadczenia wyniesione z kursu prawa jazdy będą miały zastosowanie w normalnym, codziennym użytkowaniu motocykla.

Prawo jazdy kategoria B

Prawo Jazdy kategorii B pozwala na kierowanie pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, za wyjątkiem autobusu i motocykla.

Prawo jazdy kategoria C i CE

Prawo jazdy kat. C pozwala na kierowanie pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. Prawo jazdy kat. CE  pozwala na kierowanie pojazdem samochodowym  o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej    3,5 t wraz z przyczepą (przyczepami).

Aktualności z działu prawo jazdy

Bądź z nami na bieżąco i zobacz co u nas słychać.

Sprawdź najnowsze informacje z działu prawo jazdy.

kurs prawa jazdy B i nie tylko…

termin rozpoczęcia kursu 07.05.2018r.
godzina 16:00

kurs prawa jazdy

termin rozpoczęcia kursu 02.06.2018r.
godz. 16:00

Okres próbny dla młodych kierowców zostanie przełożony.

Rządowe centrum legislacji potwierdziło, że 4 czerwca jako termin startu systemu CEPiK 2.0, wraz z pakietem nowych przepisów jest nierealny.  Wynika...

nowe zasady na prawo jazdy

Rewolucja w Prawo Jazdy.
Skorzystaj z naszej oferty.
Uzyskaj uprawnienia na starych zasadach.